DNA VISER ULV PÅ FYN

Bidmæekerne i halsen på det rådyr som blev dna testet på Fyn og viste nedlagt af Ulv
I slutning af 2015 og start 2016, får Ulvetracking Danmark en del meldinger om mulig ulv på Fyn. En del af dem vurderes som sandsynlige, ud fra observatørernes iagttagelser. Den 9. April 2016 får Ulvetracking, om aftenen, en melding om mulig ulv observeret på Fyn. Der vurderes at observationen lyder sandsynlig.

Dagen efter tog en frivillig fra Ulvetracking til Fyn, for at undersøge området. Det var en dejlig dag på Fyn d. 10 April 2016. Der var flot solskin og med en temperatur på ca. 13°. Området vi skulle undersøge, bød på en bladning af opdyrket jord og skov. Efter at vi havde gået en lille times tid, ad forskellige grusveje, kommer vi til et mindre skovstykke, som hunden der var med på turen gerne ville kigge nærmer på. Vi gik langs udkanten af skoven, som var afgrænset af en lille bæk, der adskilte skoven fra landbrugsmarken ved siden af. Mens vi gik, begyndte hunden at trække i en bestemt retning. Henne i en lysning mellem træerne, får vi øje på grunden til hundens trækken.

Her ligger der et rådyr, en buk. Vi dækker hunden af i god afstand fra rådyret, for at undgå at hunden forurener muligt dna. Vi startede med at tage billeder af dyret fra forskellige vinkler, samt området lige omkring. Det første vi bemærker, er bidmærkerne i halsen, dernæst at rådyret er intakt. De eneste tegn på at rådyret ikke er død af sygdom, eller andet, er bidmærkerne. Området lige omkring rådyret viste tegn på kamp. Det ses tydeligt på jorden, at rådyret har sprællet med benene.
 
Rådyr fundet på Fyn af ulvetracking nedlagt af Ulv

 

Da undersøgelser samt fotodokumentation af området var gjort, tog vi spytprøver af bidmærkerne i halsen. Spytprøverne blev forsvarligt pakket samme og der blev noteret alle informationerne på prøverne. Udover spytprøver tog vi en vævsprøve, som skulle bruges til at undersøge, om rådyret havde været sygt. Vævsprøven blev taget fra halsen hvor bidmærkerne var dybest.

Resultatet af spytprøverne viste hund. På prøverne optrådte der dna fra to forskellige hunde. Det interessante var dog, at i vævsprøven fra rådyret, blev der i bidmærket fundet dna fra ulv. 
Dna resultatet samt metoderne blev gennemtestet, for at sikre at ingen fejl var sket. Resultatet var stadigvæk ulv.

Fotos: Haaning 
DNA Sweep : Haaning 
Forarbejde: Ulvetracking og Lokale

 
Ulvetracking Danmark vil gerne sende en særlig tak til folkene på laboratoriet på Statens Naturhistoriske Museum for jeres frivillige indsats for at dokumentere ulve i Danmark.
 
En særlig tak til: Tina BrandtChristopher James BarnesAlba Ray de la Iglesia og Cecilie Schrøder Jensen. I ønskes en rigtig god dag på laboratoriet i København. 
 
Vi ønsker at takke de mange lokale kræfter der hjælper med at sende deres observationer ind således at vi får muligheden for at hjælpe. Vi opfordrer Fynboerne til at sende deres mulige fotos af ulv fra vildtkameraer o.lign. Således at vi kan underbygge resultaterne yderligere. Vi har en stribe fagfolk klar til at hjælpe med billede analyser og yderligere DNA analyser.
 
Ulvetracking Danmark har derudover lavet en dronefilm fra området på Fyn som vi har overfløjet. Der gives efter vurdering af Fagfolk ingen yderlige område oplysninger end Fyn, da Naturstyrelsen skal have arbejdsro. For yderligere info om område henviser vi til Naturstyrelsen. Filmen direkte fra området kan i se her, den røde markering er hvor råvildtet blev fundet og hvor der blev taget DNA:
 
 
Artikel er skrevet af: Hanning, Jørgensen, Rasmussen og Møller
 
Publiceret den 08.03.2017 kl. 10.00 af Møller

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften