Menu

Dna viser ulv på Fyn

I slutning af 2015 og start 2016, får Ulvetracking Danmark en del meldinger om mulig ulv på Fyn. En del af dem vurderes som sandsynlige, ud fra observatørernes iagttagelser. Den 9. April 2016 får Ulvetracking, om aftenen, en melding om mulig ulv observeret på Fyn. Der vurderes at observationen lyder sandsynlig.


Dagen efter tog en frivillig fra Ulvetracking til Fyn, for at undersøge området. Det var en dejlig dag på Fyn d. 10 April 2016. Der var flot solskin og med en temperatur på ca. 13°. Området vi skulle undersøge, bød på en bladning af opdyrket jord og skov. Efter at vi havde gået en lille times tid, ad forskellige grusveje, kommer vi til et mindre skovstykke, som hunden der var med på turen gerne ville kigge nærmer på. Vi gik langs udkanten af skoven, som var afgrænset af en lille bæk, der adskilte skoven fra landbrugsmarken ved siden af. Mens vi gik, begyndte hunden at trække i en bestemt retning. Henne i en lysning mellem træerne, får vi øje på grunden til hundens trækken.

Her ligger der et rådyr, en buk. Vi dækker hunden af i god afstand fra rådyret, for at undgå at hunden forurener muligt dna. Vi startede med at tage billeder af dyret fra forskellige vinkler, samt området lige omkring. Det første vi bemærker, er bidmærkerne i halsen, dernæst at rådyret er intakt. De eneste tegn på at rådyret ikke er død af sygdom, eller andet, er bidmærkerne. Området lige omkring rådyret viste tegn på kamp. Det ses tydeligt på jorden, at rådyret har sprællet med benene.


Da undersøgelser samt fotodokumentation af området var gjort, tog vi spytprøver af bidmærkerne i halsen. Spytprøverne blev forsvarligt pakket samme og der blev noteret alle informationerne på prøverne. Udover spytprøver tog vi en vævsprøve, som skulle bruges til at undersøge, om rådyret havde været sygt. Vævsprøven blev taget fra halsen hvor bidmærkerne var dybest.

Resultatet af spytprøverne viste hund. På prøverne optrådte der dna fra to forskellige hunde. Det interessante var dog, at i vævsprøven fra rådyret, blev der i bidmærket fundet dna fra ulv.
Dna resultatet samt metoderne blev gennemtestet, for at sikre at ingen fejl var sket. Resultatet var stadigvæk ulv.

Fotos: Haaning
DNA Sweep : Haaning
Forarbejde: Ulvetracking og Lokale
 


Ulvetracking Danmark vil gerne sende en særlig tak til folkene på laboratoriet på Statens Naturhistoriske Museum for jeres frivillige indsats for at dokumentere ulve i Danmark. En særlig tak til: Tina Brandt, Christopher James Barnes, Alba Ray de la Iglesia og Cecilie Schrøder Jensen. I ønskes en rigtig god dag på laboratoriet i København. 
 
Som lokale kommer Ulvetracking gerne til Fyn og drøfter hvordan det er at bo og leve i et område med dokumenteret ulv og vi deler gerne vores erfaringer. Dette kræver blot at en arrangør inviterer til dette. Vi skal nok møde op.
 
Vi ønsker at takke de mange lokale kræfter der hjælper med at sende deres observationer ind således at vi får muligheden for at hjælpe. Vi opfordrer Fynboerne til at sende deres mulige fotos af ulv fra vildtkameraer o.lign. Således at vi kan underbygge resultaterne yderligere. Vi har en stribe fagfolk klar til at hjælpe med billede analyser og yderligere DNA analyser.
 
Ulvetracking Danmark har derudover lavet en dronefilm fra området på Fyn som vi har overfløjet. Der gives efter vurdering af Fagfolk ingen yderlige område oplysninger end Fyn, da Naturstyrelsen skal have arbejdsro. For yderligere info om område henviser vi til Naturstyrelsen. Filmen direkte fra området kan i se her, den røde markering er hvor råvildtet blev fundet og hvor der blev taget DNA:
 
 
 

Artikel er skrevet af: Hanning, Jørgensen, Rasmussen og Møller
 
Publiceret den 08.03.2017 kl. 10.00 af Møller
 

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK