Menu

Ulvehvalpe hyl optaget i Danmark

Ulvetracking.dk har været på tracking på baggrund af indrapporteringer om ulv, og har optaget ulvehvalpehyl i Danmark.
Det er lykkedes os at optage 2 hyl som vi er sikre på er ulvehvalpe. Dette er vi selvfølgelig meget beærede over at have fået lov at opleve, og denne observation mener vi er i alles interesse af få offentliggjort

Optaget af: Rasmussen

Observationen:
24.10.2013
Ankomst til stedet kl. 19.30
Vores observationstid. ca. 3 timer inden hylet startede på stedet.
Afstand til ulven: ca. 7 km. Ved start af hyl.
Bevægelse under hyl ca. 2- 3 km mod nord under optagelserne
Generelt om hylene Hylene varede ved i ca. 3-4 sek. pr. stk.
De første hyl kl. 22.30 3 hyl med 20 sek. ophold imellem
Derefter Pause i 7 min.
Derefter 3 hyl med 20 sek. Interval imellem
Derefter Pause i 10 min.
Afslutning 4 hyl med ca 20 sek. interval imellem
Derefter Stilhed.


Beskrivelse af området: Ældre Nåleskov, del af større skovområde. Let kuperet terræn.
Vejr forhold: Stjerneklart, vindstille, let dis. Temperatur 9` Hør hylet her!

Obs! Dette billede er af hvalpe fotograferet i Tyskland.

Hvad er forskellen på tidligere hyl? Og hvorfor tror vi det er et hyl fra Ulve hvalpe?

Dette hyl er kortere, ikke så dybt, med mindre kraft og generelt ikke fra så stort et dyr som de tidligere hyl vi har optaget. Det er optaget direkte i området med meldinger om ulv og hvalpe. Vi har ikke gjort yderligere i området af hensyn til hvalpene.


Baggrunden for denne observation
Vedholdende indrapporteringer om observationer om ulv med hvalpe fra området over en længere periode.
Vi syntes det var vigtigt at få dokumenteret denne udvikling i ulvens tilbagevenden til Danmark.


Status på ulvene i Danmark.
Ulvene har det fint. Vi har bl.a. observeret urin afmærkede steder, hvilket tyder på revir- /territorium hævdelse. Vi har observeret kadaverfund med kendetegn fra ulv. Vi har utallige sporfund over længere strækninger, der indikerer ulv.


Hvordan går det med Ulvetracking.dk
Ulvetracking.dk har snart eksisteret i et år. Vores første tv optræden d. 10-08-2013 var med vores første ulvehyloptagelser og siden dengang har vi modtaget over 200 meldinger om ulv i Danmark.Du kan se udsendelsen her!


Hvorfor er dette interessant?
Det er så vidt vides første gang i nyere tid at der er observeret hvalpe fra ulv i Danmark.
Dette kan betyde at vi er på vej til at få en bestand i Danmark som kan bidrage til den fortsatte bevarelse af denne fredede dyreart.
Dette kan også betyde at vi er på vej til at få vores første ulvekobbel i Danmark. Det vil sandsynligvis betyde de bliver mere synlige.
Vores vurdering er, at hvalpene er omkring 5 mdr. gamle, og dette vil betyde de snart kan følge med de voksne ulve rundt og lære at gå på jagt i området.


Hvad gør Ulvetracking.dk med denne observation?
Vores observation er indrapporteret til den ansvarlige for det skovområde observationen er gjort i.


Hvorfor vil vi ikke oplyse hvor dette er optaget
Alle indrapporteringer vi får bliver givet i fortrolighed til Ulvetracking.dk. Vi er dybt afhængige af at jægere, landmænd, lodsejere, private osv. vil videregive disse informationer til os. Denne fortrolighed ønsker vi at bevare både af hensyn til fremtidigt samarbejde og af hensyn til vildtet, hvalpene, ulven og beboerne i området.


Hvem er ulvetracking.dk
Vi er et frivilligt netværk af lokale ulveinteresserede , der stiller tid til rådighed og med en særlig interesse i ulvens bevægelsesmønster i Danmark. Formålet er at understøtte Dansk ulveforskning, samt monitorering og dokumentering af ulve i Danmark. Du kan kontakte os direkte pr telefon og forklare om dine observationer og fund, og vi vil hjælpe dig med at indsamle data. Vi betragter din henvendelse om ulv som anonym, og følsomme informationer offentliggøres derfor ikke. Vi hjælper både pr. telefon og kører gerne ud til dig. Inden du kontakter os, vil vi foreslå at du kigger under emnet Ulveindikator på vores hjemmeside.
Tusind tak til alle jer der til stadighed indrapporterer fund som vi kan tracke på.


Vi glæder os til ulveforvaltningsplanen kommer, og har fuld tillid til, at den nedsatte arbejdsgruppe til dette tager højde for alle de situationer der skal inddrages for at alle interessegrupper i Danmark kan få en god oplevelse ud af ulvens tilbagevending til den danske natur.

Med venlig hilsen Ulvetracking Danmark

Publiceret 01.11.2013 /Møller

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK