Menu

Ny ulv på banen?

Ny ulv på banen?
Når vi får tilsendt et billede, undersøger vi først om billedet er ægte, tjekker data f.eks koordinater og dato og ser efter oplagte photoshop manipulation. Er disse ting korrekte og svare til det oplyste tager vi ud på findestedet for at få verificeret at billedet kan være taget, hvor det er oplyst. Vi tager billeder fra samme vinkel for at se om objektets placering kan verificeres.
Stemmer alle disse ting, aftales det med indsender hvordan en evt. offentliggørelse skal foregå.

Så som det fremgår, ligger vi ikke på den lade side, når vi modtager spændende billedmateriale.

Her er billedet taget md vildtkamera den 21.03.2014 kl 19:40 i Jylland
I dette tilfælde kan vi bekræfte at området er i Danmark. Vi har set eksempler på billeder fra udlandet som er tilsendt os. Nedenstående kan i se et af  de billeder som Ulvetracking Danmark har taget i Jylland på foderpladsen som kan bekræfte billedets optagelsessted.

Foderpladsen er lavet til råvildt Der er blevet observeret kronvildt et stykke derfra men manden har aldrig set dem i hans område. Der var heller ikke fod af kronvildt ved foderpladsen. I området er der iøvrigt grævling, ræv og fasaner.

En af de ting der er særlig interessant er at dyret urinmarkerer, hvilket kunne tyde på revirhævdelse.

Det er svært at afgøre ud fra et billede om dette skulle være ulv. Der er flere ting der taler for når vi gennemgår vores ulveindikator og disse ting bør altid tages med i betragtning ift. en vurdering.

Der er også ting der taler imod, da det er meget svært at vurdere farveaftagninger på dyret grundet billedet er taget i mørke med IR.

Her er et eksempel på dyret hvor vi har lavet billedet til negativ, dette viser lidt mere tydeligt aftegningerne.

 

Samtidigt er ørerne em smule spidse. Vi vurderer at det formentlig er ulv på billedet. Billedet er lagt i vores arkiv over Danske Ulve, efter aftale med fotografen.

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK