Menu

Sådan æder dansk ulv!

I december 2013 blev ulvetracking kontaktet da en lodsejer havde fundet et atypisk stykke nedlagt råvildt liggende på hans jorde.

Lodsejeren havde observeret råvildtet på hans jord igennem længere tid og kunne forklare at det fundne dyr kom fra en rå som havde 2 lam. Et rålam og et lille bukkelam. Det fundne dyr var bukkelammet og de to resterende stykker råvildt var observeret samme morgen som observatøren kontaktede os. Det var en varm dag i december og kl. var omkring 13.00 da vi modtog opkaldet.

Det nedlagte dyr blev fundet på et kørespor. Ca 20 meter fra fundsstedet lå dele af de resterende indvolde fra dyret. Der var tarm og skindstykker spredt og de næringsholdige dele som hjerte og lever var væk.  

På billederne kan man tydeligt se at græsset er trådt ned i en afstand af op til 1 meter rundt om dyret. Rovdyret har formentligt håndteret bukkelammet fra forskellige vinkler. Det var ikke muligt at finde poteaftryk i det høje græs.

Foto og dokumentation: Møller og Rasmussen
Da vi undersøgte dyret fremstod der tydelige tegn på rovdyr. Klare bidmærker i halsen fra hjørnetænder. (ca 5 cm). Aflivningen er formentlig fundet sted ved kvælning af dyret, hvor rovdyret har holdt fast indtil luft og blodcirkulation er stoppet, dette er foregået hurtigt og effektivt, da vi ikke fandt tegn på kamp omkring fundsstedet. Halsen på dyret var brækket af det kraftige bid.
Et stykke af næsen var væk på højre side af dyret og der var tegn på at rovdyret desuden havde haft fat rundt om mulen på lammet.
Ydermere var begge ører bidt af.

 


Vi fandt tydelige tegn på at rygstykker og de større stykker kød ved yderlår var blevet fjernet og som i kan se på billederne var der overbidte ribben. Indersiden af dyret var helt rent for hinder og indvolde. Rundt om kadaver fandt vi ingen hår overhovedet. Vi vurderer at ulven tilfældigt er blevet forstyrret af observatøren og har forladt kadaveret, da blodet ikke var størknet omkring bidmærker og de indvendige hinder i dyret, samt at køresporet anvendes dagligt og ulven må derfor lige havde været forbi da lodsejeren finder lammet.

De store køddele på køllerne var nærmest flået af og vi fandt ingen bidmærker på bukkelammet udover halsen.


Prøven blev analyseret som en del af "Projekt nye arter" ledet af AU Bioscience, Aarhus Universitet v Liselotte W Andersen og Naturhistorisk Museum, v THomas Secher Jensen 
 
Resultatet viste: ULV


Ulvetracking monterede vildtkamera ved kadaveret, ulven vendte ikke tilbage.
Kadaveret blev 14 dage senere afhentet af ulvetracking og blev parteret. Kødet blev skåret fra og det blev kogt i en gruekedel i 8 timer. Derefter blev det resterende kød fjernet på knogledelene.

Vi er nu på vores ulvekontor i gang med at blege og samle et skelet af, så vidt vi ved, det første stykke DNA bekræftede rålam skelet nedlagt af ulv i Danmark i nyere tid som er bevaret. Vi glæder os til at vi får delene samlet så det viser sig om vi faktisk kan se tandmærkerne på knogledelene omkring halsen. Et lidt omfattende arbejde med ståltråd og tålmodighed.


Med venlig hilsen
Ulvetracking Danmark

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK