Menu

Hunulve i Danmark

Efter at ulven genindvandrede til Danmark efter 199 års fravær har den nu snart 3 år på bagen som genindvandret art i Danmark.
Først var der én, nemlig Thy-ulven i 2012, så var der 3 DNA bekræftede individer i maj 2013 og endeligt er der påvist 11 individer i juni 2014, hvoraf en del beror på DNA materiale fra Ulvetracking Danmark. Bemærkelsesværdigt har alle disse 11 ulve været hanner, altså ingen påviste tæver (hunulve). Dette kan der være mange gode forklaringer på, af hvilke den mest nærliggende er at tæverne ikke markerer nært så meget som hanulve bl.a. på grund af yngelpleje herunder beskyttelsen af hvalpe.
Ulvetracking Danmark optog januar 2014 hyl som efterfølgende blev bedømt som hvalpe hyl, bl.a. af den anerkendte engelske ekspert Holly Root-Gutteridges. Link til hvalpehyl


”The missing link”


Er der hvalpe må der være en hunulv (tæve)
I juli 2014 har Ulvetracking Danmark optaget nye hyl. Disse er efterfølgende sendt til Holly Root-Gutteridges, som udtaler, at der kan være tale om hyl fra en tæve. Herunder bringes den originale udtalelse fra Holly Root-Gutteridges:

“I think it's a wolf, probably a female adult wolf. It maybe the female from the group howl you recorded before, but I can't be sure. She has a lovely howl. The frequency is right for an adult female wolf, European, and probably not a dog. It also sounds a little like one of the Russian wolves I have recorded previously.”
Spektrogrammer af optagelserne 

Hunulv betyder nyt perspektiv for ulven i Danmark

I Ulvetracking Danmark ser vi dette som en meget stor og skelsættende nyhed idet, det underbygger sandsynligheden for at der er sket kobbel dannelse og dermed etableret en fast bestand af ulve i Danmark.


Venlig hilsen
Ulvetracking Danmark

Publiceret 14.08.2014/Møller

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK