Menu

Er du interesseret i Ulves adfærd?

Ny forskning viser at Ulve tager risici som er anderledes end hundes.

Der forskes i ulve internationalt og ind imellem offentliggøres undersøgelser der bla. forsøger at forklare disse dyrs adfærd.

Ny videnskabelig undersøgelse viser at ulve anvender anderledes strategier end hunde når de præsenteres for føde. Det har vist sig i undersøgelser at Ulve tager højere risiko i deres valg end hunde. Det drøftes om ulves historiske miljøpåvirkninger under Ulvens jagt på føde har haft betydning for det nedarvede instinktbaserede valg af risiko og føde.

Se mere om denne undersøgelse og konklusionerne her på det anerkendte videnskabs magasin Sciencemag.org :

http://www.sciencemag.org/news/2016/09/

Her kan du se lidt nærmere på baggrundsundersøgelsen

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2016.01241/full


Rovdyrs jagt er for Ulvetracking Danmark et af de emner som vi ofte forsøges at drøfte og kortlægge med lokale, ved fund af byttedyr og små forskelle er derfor for os interessante. Senest har vi sammen med lokale taget spytprøver af bidmærker på en kronhind den 29.08.2016 i Midtjylland til nærmere analyse på Statens Naturhistoriske Museum for at afklare predator.

Publiceret 04.09.2016 09:00 - UT /Møller

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK