Menu

Nationale UlvedageRegistrer dine ulveobservationer og hjælp med forskning i Ulv

Henover vinteren bliver det lidt lettere at følge de store danske rovdyr. Det er derfor nu højsæson for frivilligt arbejde, omkring de danske ulve.

Vi opfordrer alle til at vandre en tur i deres nærmeste naturområde i Danmark. Gå kun på veje (gerne grusveje) og tjek især vejkryds for afføringer og kig efter andre indikationer på rovdyr på vejen.Vi opfordrer til at du vandrer mindst 3-5 km.

Ulvetracking Danmark håber på at du har lyst til at hjælpe. Vi har igennem årene været heldige med at kunne samarbejde med mange andre lokale, fagpersoner og Universiteter. Denne gang opfordrer vi til at deltage i de Nationale ulvedage og kigge efter afføring fra de danske ulve. De frivillige i Ulvetracking er disse dage også på undersøgelse i naturen.

Indsamlingen er for alle og foregår den første weekend i November, den første weekend i December og den første weekend i Januar 2018. Hvad skal du undgå
Det er meget vigtig at du er opmærksom på fejlkilder når du leder efter ulvelorte. Både ræve og hundelorte kan være i samme kaliber og vi vil derfor undersøge nogle af lortene nøjere inden analyse. For at du kan udelukke de værste fejlkilder er her en video der viser et par eksempler på lorte som vi ønsker du ser bort fra i disse indsamlingsdage.


Opfordrer lokale til at hjælpe

Det har igennem de sidste 3 år vist sig at lokales observationer og meldinger om byttedyr, observationer af ulve og registreringer af sporforløb og afføringsprøver er uvurderlige og vigtige for at forskere og myndigheder kan skabe sig et overblik over hvor ulvene i Danmark færdes. En meget stor del af den dokumentation der foreligger om ulvene i Danmark er indsamlet af lokale og overdraget til forskere og myndigheder eller offentliggjort i medier med billeder og film. Det er dog vigtigt at der skabes sikkerhed for antallet af ulve på et grundlag der kan dokumenteres videnskabeligt og det kan forskning via DNA arbejde med hjælp fra lokale. Derfor er din indsats vigtig for Danmark og de danske Ulve.

Analyser af lorteprøver

Alle prøver som indsamles bliver overdraget til Statens Naturhistoriske Museum i København efter vurdering mulig ulv eller ikke- ulv af Ulvetracking Danmark.

På de nationale ulvedage vil frivillige i samarbejde med fagfolk udelukke afføringsprøver der ligner ikke-ulve. De efterfølgende afføringsprøver vil blive sendt til Statens Naturhistoriske Museum i København til DNA analyse og efterfølgende frit stillet til rådighed for myndigheder og Universiteter som ønsker at arbejde med ulv. Dit navn, adresse og fundssted, samt eventuelle forbehold omkring offentliggørelse af område, følger din prøve til København. Du vil igen blive inddraget når der er del konklusion og endelig konklusion på resultatet af din prøve.

For mere information om hvad der præcist sker så anbefaler vi alle at læse denne samarbejdsaftale som de lokale i Ulvetracking har lavet med Statens Naturhistoriske Museum i København om DNA, vi er bla. stolte af at der i samarbejdsaftalen sikres at indsamlet materiale stilles til rådighed for alle der forsker i ulv og at naturstyrelsen har fuld adgang. Ved at læse samarbejdsaftalen inden du går på tur er du fuldt orienteret om hvad der sker efterfølgende.

Samarbejdsaftale mellem Ulvetracking Danmark og Statens Naturhistoriske Museum: Klik her for at se samarbejdsaftalen (åbner i nyt vindue)

Ulvetracking Danmark hjælper

Ulvetracking Danmark er til rådighed på de Nationale ulvedage via telefon. Det er nødvendigt at du fremsender billeder fra din mobiltelefon af det du har fundet til et af de telefonnumre på forsiden af vores hjemmeside. Du vil så inden for en meget kort periode, som udgangspunkt inden for 5 minutter få en umiddelbar vurdering af om det du har fundet kan anvendes til dna analyse for ulv. Såfremt det vurderes brugbart rådgiver vi pr telefon om det videre forløb.

Vi sikrer derudover at alle dine kontakt– og funds oplysninger overdrages til Statens Naturhistoriske Museum og myndigheder, der derved kan vurdere og bestandsovervåge de danske ulve.

Denne opfordring er landsdækkende og vi opfordrer også Fyn og Sjælland til at undersøge.

Færdsel i Naturen

Vi gør opmærksom på at der er specielle regler for færdsel i naturen som findes beskrevet på naturstyrelsens hjemmeside. www.naturstyrelsen.dk 
Er du interesseret i at hjælpe med dokumentation eller organisering
Hvis du er interesseret i at hjælpe, så kan du enten hjælpe ved at undersøge dit lokal område eller printe denne flyer ud og hænge den op på den lokale opslagstavle i din by. Selv små indsatser hjælper. Også blot at dele denne artikel på facebook eller give den en "syntes godt om".

KLIK HER FOR OPSLAG A4 TIL OPHÆNG PÅ OPSLAGSTAVLER

Disse indsamlingsdage bliver en fast årlig del af Ulvetracking Danmarks intensive kontakt med lokalbefolkningen vedrørende de danske ulve. Forløbet evalueres løbende med lokale og fagfolk og vi glæder os rigtig meget til at komme i kontakt med jer alle.

Video om Nationale UlvedageNetværket Ulvetracking Danmark

Ulvetracking Danmark blev grundlagt i dagene efter der blev set ulv i Lem ved Ringkøbing i 2012. De oprindelige Lokale Paw Sahl Rasmussen, Niels Jørgensen, Jan Madsen og Kim Møller grundlagde netværket som led i en undersøgelse af det nye rovdyr i den danske natur. Vi bor alle i de store naturområder i Vestjylland og var nysgerrige på hvad det var for et dyr der nu flyttede ind. I januar 2013 oprettede vi flere forskellige platforme for kommunikation med andre lokale fra områder hvor der forventes ulve, med formål at dele oplysninger og erfaringer med dyrene. Siden Marts 2013 har vi haft kontakt med fagfolk fra forskellige universiteter og Museer både i Danmark og udlandet og hjulpet med indsamlinger af adskillige hundrede prøver og indikationer på de danske ulve. Vi bruger en meget stor del af vores tid i naturen da vi både arbejder og færdes der i vores fritid. Vi har siden starten brugt en stor del af vores fritid på kommunikation med andre lokale, foredrag, undersøgelser i naturområder og fotodokumentation af de Danske ulve. I 2014 trådte Sabrina Haaning ind i gruppen og deltager med stort engagement i driften af Ulvetracking. Alt dette foregår på frivillig basis, med formål at skabe åbenhed, nysgerrighed og interesse omkring naturen og de danske ulve. Vi er en blanding af hundefolk, naturfolk og natur/dyre idioter med jagttegn som tror på ordentlighed.

Offentliggjort Fredag den 09.09.2016 - Kl 13.15

På vegne af Ulvetracking Danmark / Møller

I ønskes alle en god weekend.

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv på Fyn

Dna dokumenterer Ulv på Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK