Menu

Tracking Generelt

Tracking eller sporing er en del af måden hvorved man kan kortlægge vildtets adfærd og forekomst, samt få et overblik over hvilke dyr der befinder sig i den lokale natur.
Hent
mĂĄlevinkel
her!
Vi er specielt interesserede i ulvens sporingsaftryk igennem landskabet.

Nederst pĂĄ denne side kan du se en film hvor vi sporer ulv i Danmark.

Vi har særlig interesse i:
Poteaftryk, urin, afføring, hår, blodspor, kadaverrester og observationer af ulv. Vi befinder os derfor ofte i skove, langs marker, på heder og enge i forsøg på at kortlægge eventuel ulv. Vi er vant til at færdes i skoven og anvender nænsom bevægelse i forhold til vildtet, behørig afstand og respekterer naturens eget liv.
Ulven er ny i den Danske natur og vi indhenter derfor viden på tracking området løbende.
Tracking har sine bedste muligheder i nyfalden sne, men også på sandveje og marker efter regn. Her bliver aftryk ofte tydeligere.

Sporkending er evnen til at skelne de enkelte poteaftryk i forhold til:
1) Hvilken art der har afsat det
2) Størrelse på dyret = mulig kønsbestemmelse 
3) Nogen gange individbestemmelse pga. f.eks. deform pote.
 

Skrabespor tyder på revirhævdelse og ses ofte sammen med urinmarkeringer (som vi kender det hos virile hanhunde) og fortæller os at den pågældende ulv ikke er en strejfer men én der har slået sig ned.
Er der spor efter to individer med f.eks. forskellig sporstørrelse, så har vi med et par at gøre. Forfod og bagfod kan skelnes ved bagkanten af den midterste trædepude som buer bagud på bagfoden og forud på forfoden.
Men vi skal huske at sporstørrelsen er svær at bruge som endeligt bevis for ulv idet store hunde kan afsætte spor af samme størrelse – men store hundespor uden menneskespor i nærheden, er selvfølge notorisk interessante i Danmark, nu da vi er blevet erklæret ulvenation.

Spor af forfod hos ulv er almindeligvis 9-10 cm hos de skandinaviske ulve, hvor hanner har op til 10,5-11,0 cm. Nogle hunner har meget små spor – bagfod på 7cm og forfod på 8cm.
Allerede i ulvens første vinter har den voksenstørrelse potestørrelser, men om sommeren kan man på grusveje eller i udskredet sand fra bakker se om små ulveungespor er til stede, hvilket sammen med vildkamera er den enkleste måde at dokumentere foryngring med nye hvalpe. Ulvens potespor er symmetriske i modsætning til f.eks. los, hare, bjørn, jærv og os mennesker.

Sporing handler om alt følge sporløbet – gerne så langt som muligt, og hvis du er heldig fører sporet dig frem til ulven. Men ellers gælder det om at analysere sig frem til informationer om ulvens adfærd ud fra selve sporet der udgøres af alle poteaftryk i forlængelse af hinanden og ud fra andre afsatte ikke-pote-spor såsom urin, ekskrementer og løbetidsblod. Ulven sætter ofte bagpoten oven i sporet fra forpoten især når den går i dyb sne. Jo større ulv jo større afstand imellem poteaftryk (skridtlænge) – men der er en ekstrem variation også hos hvert individ idet øget hastighed øger afstanden imellem de individuelle spor – ulvens skridtlængde variere mellem 80-200m afhængigt af hastighed og gangart.

Hvis man ser urinmarkeringer relativt ofte langs et spor indikere det revirhævdelse hvilket også kræver at urinen er rettet mod et højtliggende mål som en sten, lille træ, højt græs eller snekant på vejen. Man kan ofte se sporet bøje af mod et sådant mål og se at ulven derefter igen retter ind til den foregående retning. Både hunner og hanner løfter ben når de revirmarkerer med urin – hanners ben stritter bagud og hunners forud.
Bloddråber på sne – som det sås hos det individ som Max Steiner så ved Sepstrup Sande, tyder på en kønsmoden ulv. Ulven kommer i løbetid en gang om året og bløder (december-marts) op til den er parrings-parat. Man kan ud fra de individuelle spors placering i forhold til hinanden (sporstillingen) sige noget om gangart – hvor gang/trav er den alm. gangart mens galop og spring bruges når ulven vil hurtigt fremad. 
Hvis man følger et spor over en lang strækning kan man være heldig at kunne se en jagt og evt. nedlæggelse af byttedyr – se det er jo spændende viden om ulven. Ved intensiv sporing kan man ligefrem sige noget om succesraten for ulve der angriber forskellige byttedyrsarter. 

Vi registrerer ved tracking systematisk på afstande, adfærdsmønster, kort osv.


Ulvetracking Danmark har siden Januar 2013 undersøgt og sporet de danske ulve, når forholdene har været til det. Derudover har vi arrangeret store indsamlings runder i Jylland, på Fyn og Sjælland.

Du kan som frivillig bidrage med dine observationer bĂĄde ved at kontakte os, men ogsĂĄ ved at kontakte Naturstyrelsen direkte.

Frivillige betyder en væsentlig hjælp for forskere og myndigheder og har siden ulvens genkomst til Danmark i 2012 hjulpet med indsamling af data.

Denne skrivelse er også lavet i denne sammenhæng. Så snør støvlerne og tag en kigge tur på grusveje i dit lokal område. Du er velkommen til at deltage i de Nationale ulvedage hvor mange individuelle lokale tager på vandre ture og bidrager med data. 

Hvis du sporer en ulv er det vigtigt at du kun sporer på bagspor, dvs går i den retning ulven kom fra og det er kun nødvendigt i 3-500 meter. Derefter kan du kontakte ulvetracking Danmark og forklare om dit sporforløb.

Film med sporforløb på danske ulve.

Seneste offentlige formidling

TV2Fyn Indslag - Ulv pĂĄ Fyn

Dna dokumenterer Ulv pĂĄ Fyn

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

  Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

 

Seneste offentlige formidling.

 

 

TV2Fyn Indslag - Ulv pĂĄ Fyn

Dna dokumenterer Ulv pĂĄ Fyn

 

Sjældent ulvefoto i Vestjylland

Første kobling af foto /byttedyr/DNA 

Find en Ulvlort på din søndagstur

Ulvetracking Danmark afholder gratis arrangement.

Ulve i Danmark
Lokale og Ulvetracking bidrager med omfattende data til Statens Naturhistoriske Museums officielle hjemmeside om Ulv.
Ulven i Ulfborg dokumenteres med foto 
Lokale bidrager med foto af Ulven 

Lokale hjælper med at afklare antallet af ulve

Prøver indsamlet af ulvetracking Danmark er med til at opklare antallet af ulve i Danmark 

The most visited gambling websites in The UK