ROS TIL LOKALE FOR DERES INDSATS MED ULVEDATA FRA STATENS NATUR OPSYN I NORGE

Feltarbejde Morgens Lorenzen - Statens Naturopsyn Norge

“Jeg er imponeret over det brede informationsmateriale i har bragt i Danmark og den saglige fremstilling af ulvens tilbagevenden til Danmark. 

I ønskes lykke til med ulveregistreringen i Danmark.” 

Mogens Lorentzen er født og opvokset i Sønderjylland. Han  flyttede til Norge som 21 årig  i 1965. Siden år 2000 har han arbejdet med store rovdyr for Statens Naturoppsyn (SNO). Først som rovviltkontakt og siden som fast ansat i rovvildt afdelingen, primært med arbejdsområde i “Oppland Fylke” (Oppland fylke er omtrent på størrelse med Jylland).

Udover feltregistreringer, fotodokumentation og faglige vurderinger, var en af hans hans arbejdsopgaver, oplæring af rovviltkontaktpersoner over hele Norge og ekstern fagbistand ved skadesdokumentation af husdyr. Mogens gik på pension i 2012.

Mogens kontaktede de danske ulvefolk da han ønskede at rose for det store arbejde og dele sine erfaringer. Disse bringer vi her frit oversat af Ulvetracking Danmark

En norsk feltarbejders overvejelser om genkomst af ulv i Jylland. 

Forfatteren er født og opvokset i Sønderjylland og husker naboen fortælle fiktive historier om ulve på Bæk Nørre Mark. På det tidspunkt for 50 år siden, var det utænkeligt, at ulven vendte tilbage til Jylland.

Som 21-årig flyttede jeg til Norge, som hel uerfaren på ulve-området. Her dukkede ulven op efter fravær i generationer. Ulvene steg i antal. Par dannede revirer og fik hvalpe. Jeg har arbejdet tæt sammen med det norske Natur inspektorat (SNO) rovdyrs sektion om ulve og andre store rovdyr, indtil jeg gik på pension i 2012.

Fravær af ulve i generationer har dannet mange og forskellige reaktioner. Gamle historier og myter, har hjulpet godt til, afhængig af folks synspunkt, enten frygtede man ulven og ønskede den hen, hvor ‘peberet gror’, eller man bød den velkommen. Ulve har altid været en god kilde til sladder, diskussion, spekulation og godt materiale til medierne. Folks reaktioner i Danmark er genkendelig med norske.

Medarbejdere i den Forsknings- og administrative myndighed har modtaget megen ny faktuel viden om ulve gennem snesporing, DNA-analyse og mærkning med GPS-kraver. En viden, som har givet svenske og norske forskere nye fakta om liv og især arealanvendelse.

Dele af den tidligere viden og antagelser, skulle redigeres. Ved undersøgelse af dræbte husdyr og tamme rensdyr, har det givet øget viden om ulvenes drabsmønster. 
En kollega og jeg skrev en feltvejledning, ‘Dræbt af rovdyr?’, et hjælpemiddel, som norske og svenske vildtkonsulenter har brugt ved undersøgelser af dyr og tamme rensdyr, som var mistænkt for at være dræbt af de fire store rovdyr og kongeørnen.
Feltvejledning ligger i PDF-format på SNO’s hjemmeside. www.Naturoppsyn.no

Ulvespor i sne på det Norske Fjeld

 

Ulvespor i sne Kvamsfjeldet Norge 2009

Ulvespor som perler på en snor – Foto: Mogens Lorentzen – Statens Naturopsyn

 

Ulveforvaltning er udfordrende

De norske fåreavleres måde, at udsætte får og lam i skove og bjerge om sommeren, gør dyrene til et let bytte for ulve. Næsten hver sommer oplevede man massedrab af får, ofte 20 til 30 lam. 
Ulve spiser normalt kun lidt af får og lam, i modsætning til vilde byttedyr, som oftest spises op. Norge har en stor fåreavl. Årligt udbetales der godtgørelse for ca. 30.000 får og lam, der anses dræbt af ulv. 

Fåreavlerne og rensdyrejernes krav til myndighederne og politikere er, at ulvene skal aflives. Hegn forhindrer ikke altid angreb. Skulle hegn forhindre 100 % ulveangreb, vil det blive urealistisk dyrt i et land som Norge. Der bliver født ulve i Norge hvert år. Og unge individer kommer ind fra Sverige og par fra finske og russiske bestande. Regulering af bestanden, ved licens eller af offentlige myndigheder, vækker stadig stærke følelser for og imod ulve og genererer nogle gange stor mediedækning.
Revirhævdene ulve, en konkurrent til jagtudlejere og jægere

Mange jægere vil have hjortevildtet for sig selv og oplever territoriale ulve som konkurrenter. Elgjægere som jager med løse hunde og andre jægere, der jager med drivende hunde kan risikere at deres hund bliver dræbt af revirhævdende ulve i etablerede ulveterritorier. 

 

Vigtigt med nøjagtig dokumentation på området og databehandling

Fejlmeldinger af spor og observationer forekommer konstant. Indsamling af DNA-materiale som hår og lorte, er lejlighedsvis, også fra andre arter. Føden dyrene har indtaget, sammen med størrelsen af lorten, siger noget. Hundelort indeholder ofte rester af hundefoder. DNA i slimsækken omkring lorten er sart og nedbrydes hurtigt. Det er sværest at DNA-registrere lort, hvorimod hårprøver give højere korrekte svar.

DNA-registrering og vildt kamera alene, er ikke godt nok til at fange alle individer. Snedække og gode sporingsbetingelser over tid og mere mandskab samtidig, vil sikre bedre data om ulvebestanden

Der skal spores langt, for at skelne hund fra ulv på gangart og adfærd. Ulve har generelt lidt ‘løsere poter’ end hunde. Løsere poter vil sige større åbning mellem tåpuderne og hælpuden. Man kan nærmest lave en slags kryds i poteaftrykket.
Hvad vil ulvens genkomst i Jylland betyde for hjortevildtsbestandene og jagt?

Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve i Danmark er en fyldestgørende og god plan og interessant læsestof. Hvis fakta stemmer overens med de øvrige europæiske ulvebestande, så vil nye ulve sandsynligvis besøge Jylland. Unge ulve vandrer langt – utroligt langt – på kort tid. Pionererne er ofte unge handyr, men hundyr kan også dukke op. Det kan ikke udelukkes, at et ulvepar vil etablere et revir i Jylland i den nærmeste fremtid.

De svenske og norske fakta om revirstørrelse, sammenlignet med egnede levesteder i det midt- og vestjyske landskab, synes det usandsynligt, at der kan leve mere end et par familiegrupper, hvis man kan drage ligheder med den svenske og norske natur.
Ulve har en utrolig stor tilpasningsevne og de lærer hurtigt at træffe de rigtige valg på givne tidspunkter. Vandveje er ingen hindring. Vildthegn og lignende, kan være en hindring for en tid, indtil et individ lærer at forcere et hegn, eller accepterer hegn. 

Territoriale ulve ser på hunde som konkurrenter (ikke bytte) og dræber dem. Jægere kan derfor under jagt i ulveområde, frygte for deres jagthunde og hunde der driver. Ulve kan skabe modstand fra de berørte jægere og skovejere, der får den som en konkurrent i jagten på bytte. 

Det er ikke noget problem for en ulv at dræbe et krondyr, om det er voksne eller kalve. 
I Sverige og Norge er elge et vigtigt byttedyr, hovedsageligt kalve og ungkvæg. Lokalt kan man opleve nedgang i en elgbestand i et ulveområde. En elgkalv vejer omkring 120 kg i levendevægt om vinteren. Spor i sneen viser, at kalve er et relativt nemt bytte for en enlig ulv. Ulve dræber ikke kun de syge og svage dyr. For at sige det enkelt, ‘de tager det de får bugt med. Enlige ulve forventes ikke, at have nogen væsentlig indvirkning på bestandene af kronvildt.
Beredskabsplan og kyndige kontaktpersoner

Erfaringen viser, at det er nyttigt, hvis en eller to dygtige jægere får ekspertise og kompetencer i at spore skadede ulve og råder over en hund, der også er uddannet i at spore ulve. En sådan ekspertise kan man få i bl.a. Sverige. Før eller senere, kan den snak blive aktuelt, hvis en ulv skades i trafikken. Illegal aflivning af ulve, som i andre lande, kan ikke er udelukkes. Det kan også komme på tale at problemulve skal bortreguleres. Også ulve med ræveskab eller rabies kan blive et problem og skal bortreguleres. 

Mogens Lorentzen

Vi takker Mogens for den spændende dialog og for at måtte bringe hans skrivelse til de danske frivillige og lokale der nu oplever ulv på nært hold.

Alle billeder i denne artikel tilhører Mogens Lorentzen / Statens Naturopsyn og må ikke videreformidles uden samtykke.

Publiceret af Ulvetracking Danmark/ Møller 04.09.2017 kl 07:00

Mogens Lorentzen ved Spranget – Kvitskriuprestein

Foto: Mogens Lorentzen – Statens Naturopsyn Norge

Ulvetracking Danmark på facebook: https://www.facebook.com/ulveidanmark/

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften