SAMARBEJDE MELLEM LOKALE,UNIVERSITETER, FORENINGER OG TYSKLAND SKUDT IGANG.

Ulvetracking Danmarks styregruppe fotograferet sammen med fagfolkene fra Statens Naturhistoriske museum

Ulvetracking Danmark var fredag d. 11.11.2016 inviteret til vildtkamera workshop i Gråsten.  Invitationen kom fra vildtforvaltningsrådet, Åhus universitet og Danmarks Naturfredningsforening, deltagerne bestod blandt andet af de to frivillige grupper fra Danmark samt tyske forskere og frivillige fra Slchleswig Holstein.  Der var desuden deltagere fra Århus universitet og Københavns universitet og Naturhistorisk Museum i Århus og Statens Naturhistoriske museum.

Dagen startede med Vildtforvaltnings formand Jan Eriksen bød velkommen og fortalte om dagens program. Han udtrykte til sidst at han var glad for det nye samarbejde mellem universiteterne i Danmark og at det var en fornøjelse at se alle de frivillige.

Det første oplæg var fra de tyske frivillige, det var utrolig spændende at høre deres erfaringer samt ulvens genindvandring til Slchleswig Holstein.  Den første ulv i Slchleswig Holstein blev fundet tilbage i 2007, det var et ungt dyr som var blevet trafik dræbt og siden 2007 har de fundet 12 forskellige individer i Slchleswig Holstein, hvor en enkelt var en tæve ulv.  Dette har været spredningen i Slchleswig Holstein.

Det største ulve område i tyskland er et militær området som er lukket for offentligheden, der havde de i år 2016, 8 kobler som alle har ynglet i området i år. Samtalen kom også ind på problem ulve og her fortalte en af tyskerne som har arbejdet med ulve i 11 år, at de kun en gang har været nød til at skyde en ulv i Slchleswig Holstein og det skete i år.

Ulveforekomst i Nordtyskland ved den Danske grænse

Fra Københavns Universitet var deltagerne Mogens Trolle og Rasmus Havmøller som begge er rovdyreksperter. De lavede sammen et godt og lærerigt oplæg om vildtkameraer og delte ud af deres viden omkring opsætning mm. Deres erfaringer med vildtkameraer var godt nok ikke fra Danmark men mange af deres erfaringer er stadig aktuelt i forhold til ulv i Danmark.  De bedste steder at sætte vildtkameraer er på stiger, veje og dyreveksler da chancen simpelthen er større end at sætte det inde i skoven. Ulven er utrolig energi besparende og derfor vælger den gerne en menneskeskabt vej når den skal fra a til b. Vildtkameraer sætte også godt langs hegn eller ved et vandløb, da erfaringer viser at ulven oftest går langs hegnet i stedet for at kravle under.

Rasmus Havmøller fortalte om hans projekt med at individ bestemme store rovdyr gennem kamerafælder, hvis et dyr skal individ bestemmes ud fra vildtkamera billeder skal man have et billede fra begge sider af dyret skal man have meget skarpe og klare fotos Rasmus fortalte om metoder og det udstyr han anvendte.

Bjørn Schulz fra Slchleswig Holstein holdte et utrolig spændende oplæg, Det handlede om nogle af de problematikker som vi i Ulvetracking Danmark også interesserer os for og oplever. Han fortalt at i Slchleswig Holstein må de ifølge lov gerne hænge vildtkameraer op i privat skov uden lodsejers godkendelse, dog gjorde de det aldrig uden en ordentlig dialog med lodsejere. Deres mål med opsætninger af vildtkameraer er selvfølgelig at tage billeder af ulv men målet er også at tage billeder uden at påvirke befolkningen. Derfor placerer de altid vildtkameraerne lavt, så de max får billeder af de lokales ben når de går forbi.

Peter sunde var en af repræsentanterne fra Århus universitet, hans oplæg handlede om hvordan alle de data som de frivillige indsamler kan anvendes til forskning. Peter fremlagde desuden de første resultater fra Felix og hans hund. Peter fortalte at felix og hans hund havde gået i omegne af 1200 km i danske skove i den tid de var her. Der blev fundet prøver fra en ulv i midjylland, en genganger fra sidste år.

Ulvetracking Danmark holdte også et oplæg som Kim møller stod i spidsen for. Oplægget handlede den frygt lokale kan blive fanget af når de får at vide der er ulv i området. Det er realt at have en frygt selvom den måske ikke er begrundet og den eneste måde at komme frygten til livs er kommunikation og vidensdeling. Dette gør Ulvetracking Danmark med vildtkameraer. Oplægget lagde i perspektiveringen op til en bred diskussion omkring hvordan man passer på, at områder ikke bliver overrendt af nysgerrige der vil se ulv uden at holde området totalt hemmeligt. Ulvtracking Danmark overbragte de lokales oplevelser og problematikker til det faglige fællesskab og formidler generelt informationer på kryds og tværs. Dette gjorde vi også i denne sammenhæng.

Her kan du se vores fulde powerpoint oplæg:

Projekt Dansk ulv deltagerne var Danny Madsen, Simon Bomholt og Leif Meldgaard. De holdte et oplæg om deres erfaringer med vildt kameraer og viste omkring 30 forskellige ulve billede fra Midtjylland. De har blandt andet erfaret ud fra deres vildtkameraer at en ulv ca. er i det samme område en uge af gange før den rykker videre.

Projekt Dansk Ulv fremlagde deres historie

Vi vil gerne benytte muligheden til at takke endnu en gang for invitationen samt oplevelsen, det var en fornøjelse at møde jer alle sammen og vi ser frem til et samarbejde på kryds og tværs af grænsen.

Ulvetracking Danmark havde i dagens anledning fået fremstillet badges

Publiceret den 14.11.2016 Kl 0645

Skrevet af Haaning

Publiceret af Møller

 

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften