STATUS FOR ULV – TYSKERNE HAR NU MELDT UD, HVAD DE FANDT I DCE’S PRØVER

Ulvefoto fra Dyrepark som eksempel

Ulven er indvandret til Danmark, og der er flere ulve end den ene døde Thy-ulv. Ulven er kommet for at blive og der kommer højst sandsynligt flere.

Alt dette ved vi KUN fordi interesserede privat-personer og dedikere ulveinteressede (folk her på Ulvetracking og andre) har brugt uanet af fritid på at finde beviserne. Tak for det!

Desværre er der opstået en trist diskussion om, hvor mange ulve der er og har været. Denne usikkerhed har de dedikerede frivillige ingen skyld i.

DCE har på basis af DNA-analyser af ekskrementer rapporteret tilbage til findere og offentligheden at rigtig mange af de indsendte prøver er fra ulve. Sidste sommer meldte DCE, at der var 40 forskellige individer. For godt til at være sandt?

DNA-arbejde på meget lidt fragmentede DNA i ekskrementer er super svært, hvilket kompliceres ydereligere når ekskrementerne ikke er friske. Det er ikke som at bestemme en blodprøve hos mennesker. Ej heller som at stikke en nøgle i et nøglehul og enten passer den eller også gør den ikke. Der er meget lidt DNA-information i ekskrementer og derfor stor usikkerhed mht. arts- og individbestemmelse.

Desuden, fordi der arbejdes med så uendeligt lidt DNA kan en positive prøve med ulv-DNA forurene alle andre prøver i et laboratorium, hvis man ikke har det rigtige lab eller procedurer. Dette er især en risiko ved den metode, som DCE har anvendt.

DCE besluttet i efteråret at sende 50 ulveprøver, som var grundlaget for de udmeldte 40 individer, til deres samarbejdspartnere i Tyskland (Senckenberg) for at blive valideret. Efter at have modtaget resultatet fra tyskerne udsendte DCE en pressemeddelelse. Her nedjusterede DCE tallet fra 40 individer til 20-23 individer.

Forårsaget af DCE’s pressemeddelelser gik tyskerne 22 februar i direkte dialog med Naturstyrelsen og afleverede et skriftlig notat og svarede på spørgsmål fra styrelsen. Indtil da havde tyskerne kun kommunikeret direkte med DCE, og DCE havde så udlagt teksten fra tyskerne til styrelsen og offentligheden. Tyskerne har endvidere spurgt og fået lov af styrelsen til at tale med alle, der måtte interesserer sig for sagen (og privatpersoner har fået notatet udleveret via aktindsigt).

Notatet, fra tyskerne, DCE’s samarbejdspartner, kaster et meget klart lys over sagen – også diskussionen imellem DCE og Statens Naturhistoriske Museum. I notatet fra ¨tyskerne står der bl.a.:

* DCE sendte 50 prøver til validering, som hver især af DCE på forhånd var identificeret som et unik ulveindivid.

* at ud af de 50 stammende 6 fra ulv, 3 fra hund, hele 35 fra ræv, 4 gav intet klart genetisk resultat og 2 af prøverne havde slet ikke genetisk materiale i sig!

* at en visuel eksamination af ekskrementer modtaget fra DCE også konkluderede at de ligner ræve-ekskrementer og slet ikke ligner ulve-ekskrementer.

* de 6 ulve-ekskrementer stammede fra 3 individer – alle hanner – ingen hunner

* pga. af de store uoverensstemmelser sender DCE også deres ældre, rå DNA-data. Her finder tyskerne kun 2 individer (Thy-ulven og dens halvbror, som også er i de nyere prøver). Dvs Thy-ulven er ’en oven i de tre.

* i detaljer, at DCE’s protokoller for DNA analyser ikke følger helt basale internationale standarder for arbejde med denne type DNA-prøver, som har eksisteret i 20 år.

* at de fleste af DCE’s beskrevne ”microsatellite allel” ikke er fra ulv, men rent faktisk fra ræve og at dette har ledt til DCE’s mange ”unikke ulve”.

* Tyskerne tror ikke, baseret på deres erfaringer fra Tyskland og andre lande, at der kan være så mange ulve i Danmark uden at de efterlade sig markante flere synlige spor end tilfældet er.

Tyskernes afslutter med at konkluderer, at der er bevis for fire ulve I Danmark siden 2012. Alle er hanner og der er ingen evidens for hunner eller ulvekobler. De skriver også, at de tror på, at der kommer ulvekobler i fremtiden.

I lyset af DCE’s udmeldinger i februar er det interessant, at tyskerne skriver, at de har givet DCE resultaterne af valideringen allerede d 16 december.

Tyskernes resultater, overvejelser om DNA-metoder, og konklusioner svarer alle overens med det, som vi fra Statens Naturhistoriske Museum (SNM) meldte ud offentligt i februar, da adspurgt af medierne:

* at der var samlet set i DK ”en håndfuld” ulve – tyskerne siger 4 ulve.

* at de fleste af prøverne viste ræve – tyskerne fandt 35 ræve i de prøver som DCE havde positivt identificeret til ulve

* at DNA-metoderne på denne type materiale er svære og der er stor risiko for at lave fejl – tysker skriver at DCE har lavet fejl

Kort summeret kan man sige, at SNM og tyskerne uafhængigt af hinanden har fundet at DCE’s resultater ikke kan valideres. Konklusionen hos begge er få ulve, at mange af prøverne (også DCEs) er fra ræve ikke ulve og at DCE’s metoder er anderledes end dem anvendt til DNA analyser af ulve på internationalt plan og mangler at bliver ordentlig beskrevet og valideret.

Mens historien om DNA-analyse arbejdet udredes, og der forhåbentlig efterfølgende bliver ryddet op i tidligere udmeldinger, rapporter og information baseret på de gamle DCE-analyser, så skal man huske:

Der ER ulv i Danmark – og alle fagfolk, inklusiv tyskerne, regner med at der vil komme flere og at vi formentlig vil få ulvekobler i fremtiden.

Vi skal også huske på, at den faglige viden vi har om ulvens genkomst, forekomst og indvandring i Danmark kommer fra det materiale, som den ulveinteresserede dansker med ofte stor tidsindsats i fritiden har indsamlet. Uden den og en indsats som her hos Ulvetracking ville vi vide uendeligt lidt om ulv i Danmark. Uden denne interesse og engagement vil det blive svært at følge den fortsatte indvandring og etablering af ulvekobler i Danmark.

Tyskernes notat kan bidrage til at bilægge nogle af de stridigheder, der har været imellem forskellige grupperinger af ulveinteresserede. Det turde nu være synligt for alle – at problemerne ligger ikke hos de frivillige indsamlere, men at noget er gået helt galt i de tidligere DNA-analyser af ulv i Danmark, hvilket har ledt alle, af lutter begejstring, på afveje.

Carsten Rahbek og Anders J Hansen

Statens Naturhistoriske Museum

Publiceret 12.03.2016 / Kl 00:05 – efter aftale med statens Naturhistoriske Museum

Møller/ulvetracking

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften