STRÅSØ KOBLET FRA ULFBORG – NYE FOTOS

Stråsø koblet 2017. På foto er der 6 hvalpe og 2 voksne ulve

Der har igennem en længere periode været drøftet hvor mange ulvehvalpe der har overlevet i det nye kobbel som blev fotograferet af lokal jæger den 03.Juli 2017. På denne optagelse var der 8 hvalpe og 1 voksen ulv Link .

Der har siden været flere bekræftede observationer af 2-3 hvalpe og en enlig voksen ulv. Dette har ledt til drøftelser om hvorvidt ulve “skiller” flokken, hvor tæven har nogle med og hannen har nogle med på træning. Samtidigt har det også været oppe at vende på sociale medier om nogen skulle have skudt ulvehvalpene eller deres forældre, eller om dødeligheden blandt ulvehvalpe var 5/8. Her er et link til vores seneste artikel med 3 ulvehvalpe på fotos Link

Vi er som lokale glade for at kunne bidrage med fakta der fjerner myter om lokale og deres hensigter. Det er vores oplevelse at ulvene har det fint og ikke oplever problemer. Her kan i se et vildtkameraer foto fra en Lodsejer af Stråsø koblet med hvad vi ved om koblet nu. I denne artikel har vi blandet forskellige internationale fagfolks vurderinger sammen med kommentarer fra ulveforskere på Statens Naturhistoriske museum sammen i et komplet skriv til drøftelse.

Stråsø koblet ulfborg 2017. Foto med optælling

På billedet ses 6 ulvehvalpe og 2 forældredyr. Den voksne ulv (no7) bøjer hovedet ned til hvalp no 6 på foto.

Vi gør opmærksom på at vores vurdering er at vi taler om det samme kobbel i disse tre artikler, blot forskellige områder i Ulvezonen, som de bevæger sig rundt i.

Vi gør opmærksom på at alle billeder er skåret til fra det originale af hensyn til lodsejer, dyrene og andre private interesser i området. Vi deler lodsejers erfaring med at dette er nødvendigt og Ulvetracking Danmark hjælper gerne med at formidle viden via vildtkamerafotos uden at området offentliggøres.

Stråsøkoblet 8 ulve sammen 2017
Enlig voksen ulv – Stråsø koblet 2017

Fotos: 10.08.2017

FOTO HVALPE OG FORÆLDRE

Ulvetracking Danmark har bekræftet området og kan bekræfte at der er tale om Ulfborg området.

Et af de store spørgsmål som vi som lokale drøfter er hvad fremtiden bringer i vores lokalområde med et kobbel ulve på 8 individer. Derfor har vi drøftet dette med nationale og internationale ulveeksperter og bringer deres vurderinger her i artiklen. Vi har talt med Dave Mech som vurderes at være en af de førende ulveeksperter på verdens plan der har GPS mærket flest ulve. Dave er i dag over 80 år gammel og har forsket i ulve siden 1956. Derudover har vi kontaktet Holly R Gutterridge, som vurderes at være en af de førende eksperter på verdensplan i ulves kommunikation og som derfor har erfaringer med hvordan ulve er spredt i områder.

Overordnet spørgsmål:

Hvad kan vi som lokale forvente med det nye kobbel på 8 voksne dyr som vi når her til vinter og forår?

Dave Mech forklarer at vi kan forvente at ulvekoblet vil jage sammen henover efteråret, igennem vinteren indtil Marts eller April. Fra april vil nogle eller alle hvalpene spredes fra koblet og leve som enlige ulve indtil de finder en mage. Igennem vinteren vil ulvekoblet bevæge sig i radius op til 500 km2, men dette er dog afhængigt af fødetilgangen fra byttedyrene.  Han forklarer desuden videre at spredningen gælder både tævehvalpe og hannerne.

Holly supplerer med at “I Januar og Februar vil man kunne forvente enlige unge ulve der hyler efter mager, iøvrigt så går ulvehvalpe ind i voksen alderen mellem september til december, og man kan her præcist som man kan med mennesker, høre på deres toner i hylene at deres stemmebånd udvikler sig. Hvalpenes toner går fra lyse til mørke og dybe i den periode.” Holly fortsætter dog med at ulvene godt kan blive hos forældrene til Marts og April og afslutter emnet med “Jo længere de jager sammen med forældrene, jo dygtigere bliver de til at jage!”

Holly forklarer desuden også at Denmark er lidt atypisk da der er så få ulve i Danmark, i forhold til ulves kommunikation og pardannelse via ulvehyl. Holly oplyser at såfremt ulvene ikke kan få respons fra ulve, kan de unge ulve forsøge at parre sig med lokale hunde hvis de ikke kan finde andre ulve, da deres instinkt/drift er stærk.
Fra Tyskland er der adskillige eksempler i de tyske delstater rundt om Slesvig-Holsten på enlige strejfere (dispersers), der etablerer et territorium alene og så efter et år eller et par år har fået sig en ulvemage. Omvendt set er det sket i Tyskland at ulv har parret sig med hund. I Danmark vil det formentlig også kunne ske med guldsjakal. Det er i den sammenhæng også interessant hvordan fordelingen af ulveindivider nationalt er i Danmark ift. spredning fra Stråsø koblet.

Den yngste spredningsulv man har registreret i Tyskland var i følge Ilka Reinhart 10 måneder. Hvis vi antager at hvalpene er født omkring Maj måned 2017 , som de typisk er i Tyskland så vi de nå 10 måneders alderen omkring Marts måned 2018.

Spidshjort – Krondyr på pladsen hvor ulvekoblet fra Stråsø slog sig ned i en kort periode

 

Enlig ulve fra Stråsø koblet

Dødeligheden blandt ulvehvalpe

Vi har spurgt forskellige fagfolk ift. hvad man kan forvente omkring dødeligheden blandt ulvehvalpe. Dave Mech forklarer at det er svært at vurdere hvad ulvehvalpe dør af, men nævner eksempelvis parvovirus eller canine distember, Dave forklarer desuden at såfremt der fortsat igennem efteråret og vinteren kun ses 8 dyr sammen, så må man konkludere at 2 hvalpe er afgået ved døden.

I europa ved vi at dødeligheden blandt ulvehvalpe er størst i de første 6 mdr. (Van Ballenberghe & Mech, 1975; Harrington & Mech, 1982).

Dødeligheden vil afhænge af hvor mange der bliver trafikdræbt, dræbt illegalt (hvilket er umuligt at forudsige) og hvordan fødetilgangen vil være for ungulve i strenge isvintre. En streng isvinter er formentlig ikke sandsynlig den førstkommende vinter 2017/2018.

Konklusionen må være at vi i den kommende periode vil se et jagende, sundt ulvekobbel igennem vinteren. Alle er enige om at der formentlig sker en spredning omkring Marts- April 2018, formentlig til Ulvetomme områder. Ulvene har været registreret i Ulfborg området siden 2013 ved DNA. Det er vores erfaring at de lokale forholder sig til at ulven er i området.

Ejeren af vildtkameraet ønsker ikke yderligere offentliggjort om lokalitet, af hensyn til privatlivets fred.

Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på at der er forskel på ulvenes adfærd i Nordamerika og Europa og selv inden for Europa. Derfor er denne artikel et sagligt bud til drøftelse.

Det har endnu engang været en fornøjelse, sammen med lokale, at bidrage til formidling af ulve. Kontakt os hvis du har foto af dansk ulv.

Skrevet på vegne af Ulvetracking Danmark / Møller

Publiceret 30.082017  kl 0700

For henvendelse vedr. denne artikel kontakt: 42181901 – 53319915

Eller pr mail: mail@ulvetracking.dk

Vi gør opmærksom på at der kan være op til 24 timers svartid på mails pga. tralhed.

Hold dig løbende opdateret på vores facebookside

https://www.facebook.com/ulveidanmark/

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften