Påkørt ulv

Ulvetracking Danmark - Påkørt ulv
(Bemærk! Billedet er illustration fra Tyskland)

Da en del ulve i Tyskland omkommer grundet kontakt med motordrevne køretøjer, er her en lille vejledning til, hvad du bør gøre hvis uheldet er ude.

Først og fremmest handler det om at standse ulykken, og derefter sikre at redningsholdet kan finde området.

1: Kør køretøjet ind til siden, aktiver havariblink og opsæt advarselstrekant

2: Opsæt markering af påkørselsstedet og observer om ulven ligger i vejkanten eller er flygtet efter påkørslen.

3: Kontakt 1812

 

Vejledning

Det er vigtigt ikke at nærme sig skadet vildt, da en naturlig reaktion ved kontakt med mennesker er flugt eller forsvar.

Bemærk at der også er specielle regler på området for, hvad man må og ikke må, i forhold til håndtering af ulv.

Ring derefter til Dyrenes Vagtcentral på 1812. Så tager de hånd om det videre forløb.
Dyrenes Vagtcentral er døgnbemandet alle ugens dage, og hjælpen til påkørt vildt og ejerløse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse.

Gælder det et påkørt skadet dyr, der ikke er dødt eller flygtet, kan man også ringe direkte til Vejdirektoratet på 80202060, her rekvirerer de transport til at afhente det skadede dyr. For at hjælpe dyret så hurtig så muligt, er det vigtigt at orientere sig om hvor påkørslen er sket. Dvs. Område, type vej, vejnr. ”kilometersten” hvilken retning man kørte, nord, syd, øst eller vest. Direktoratet sender en dyreambulance og det er omkostningsfrit for trafikanten der ringer. 

Så fremt den skadede ulv er flygtet vil der blive tilkaldt en schweisshundefører som ved hjælp af en specialtrænet hund er i stand til at finde vildtet.

Husk det er kun legitimerede hundeførere, der har hjemmel til at eftersøge vildt, herunder ulv. Du bør derfor ikke eftersætte skadet ulv, men forsøge at bevare roen i krisesituationen, imens du venter på hjælpen.

Der findes forskellige lovgivninger på området omkring vildt, Bla: Straffelovens § 13 omkring nødværge, Dyreværnsloven § 1 og § 13, EUs habitat direktiv, osv..

Schweiss-registret arbejder ud fra bestemte retningslinjer for eftersøgning af ulv, og hvis du ønsker at vide mere kan du følge dette link: Her!

Tak til Midt og vestjyllands politi, Naturstyrelsen og Schweisshunde registeret. 

Kilder i øvrigt
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145377
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A31992L0043%3ADA%3AHTML
http://www.naturstyrelsen.dk/Om+os/Kontakt/Dyrenes112/

Ulvetracking Danmark - Påkørt ulv
(Bemærk! Billedet er en illustration af ulv i trafik fra Tyskland)

 

Facebook kommentarer