Tracking generelt

Ulvetracking Danmark - målevinkel
Tryk på billedet for at hente målevinkel.

Tracking eller sporing er en del af måden hvorved man kan kortlægge vildtets adfærd og forekomst, samt få et overblik over hvilke dyr, der befinder sig i den lokale natur.

Nederst på denne side kan du se en film hvor vi sporer ulv i Danmark. Vi er specielt interesserede i ulvens sporingsaftryk gennem landskabet.

 

 

Vi har særlig interesse i:
Poteaftryk, urin, afføring, hår, blodspor, kadaverrester og observationer af ulv. Vi befinder os derfor ofte i skove, langs marker, på heder og enge i forsøg på at kortlægge eventuel ulv. Vi er vant til at færdes i skoven og anvender nænsom bevægelse i forhold til vildtet, behørig afstand og respekterer naturens eget liv.
Ulven er ny i den Danske natur og vi indhenter derfor viden på tracking området løbende.
Tracking har sine bedste muligheder i nyfalden sne, men også på sandveje og marker efter regn. Her bliver aftryk ofte tydeligere.
 

Sporkending er evnen til at skelne de enkelte poteaftryk i forhold til:

  • Hvilken art der har afsat det
  • Størrelse på dyret = mulig kønsbestemmelse
  • Nogle gange individbestemmelse pga. f.eks. deform pote.
 
Skrabespor tyder på revirhævdelse
De ses ofte sammen med urinmarkeringer (som vi kender det hos virile hanhunde) og fortæller os at den pågældende ulv ikke er en strejfer men én der har slået sig ned. Er der spor efter to individer med f.eks. forskellig sporstørrelse, så har vi med et par at gøre. Forfod og bagfod kan skelnes ved bagkanten, af den midterste trædepude, som buer bagud på bagfoden og forud på forfoden.
Ulvetracking Danmark - Tracking - DyrevekselMen vi skal huske at sporstørrelsen er svær at bruge som endeligt bevis for ulv, idet store hunde kan afsætte spor af samme størrelse. Men store hundespor, uden menneskespor i nærheden, er selvfølge notorisk interessante i Danmark, nu da vi er blevet erklæret ulvenation.
Spor af forfod hos ulv er almindeligvis 9-10 cm hos de skandinaviske ulve, hvor hanner har op til 10,5-11,0 cm. Nogle hunner har meget små spor – bagfod på 7cm og forfod på 8cm.
Allerede i ulvens første vinter, har den voksen potestørrelse, men om sommeren kan man på grusveje eller i udskredet sand fra bakker se, om små ulveungespor er til stede. Dette, sammen med vildkamera, er den enkleste måde at dokumentere foryngring med nye hvalpe. Ulvens potespor er symmetriske i modsætning til f.eks. los, hare, bjørn, jærv og os mennesker.
 
Sporing handler om at følge sporforløbet
Gerne så langt som muligt, og hvis du er heldig, fører sporet dig frem til ulven. Men ellers gælder det om, at analysere sig frem til informationer om ulvens adfærd, ud fra selve sporet, der udgøres af alle poteaftryk, i forlængelse af hinanden og ud fra andre afsatte ikke-pote-spor, såsom urin, ekskrementer og løbetidsblod. Ulven sætter ofte bagpoten oven i sporet fra forpoten, især når den går i dyb sne. Jo større ulv, jo større afstand imellem poteaftryk (skridtlænge). Men der er en ekstrem variation, også hos hvert individ, idet øget hastighed øger afstanden imellem de individuelle spor. Ulvens skridtlængde varierer mellem 80-200cm, afhængigt af hastighed og gangart.
 
Urinmarkeringer
Hvis man ser urinmarkeringer relativt ofte langs et spor, indikerer det revirhævdelse. Hvilket også kræver at urinen er rettet mod et højtliggende mål som en sten, lille træ, højt græs eller snekant på vejen. 

Ulvetracking Danmark - Tracking - Urinmarkering ulvMan kan ofte se sporet bøje af, mod et sådant mål, og se at ulven derefter igen retter ind, til den foregående retning. Både hunner og hanner løfter ben, når de revirmarkerer med urin. Hanners ben stritter bagud og hunners forud.

Bloddråber på sne, der sås hos det individ som Max Steiner så ved Sepstrup Sande, tyder på en kønsmoden ulv. Ulven kommer i løbetid en gang om året og bløder (december-marts) op til den er parrings-parat. Man kan ud fra de individuelle spors placering i forhold til hinanden (sporstillingen), sige noget om gangart, hvor gang/trav er den alm. gangart, mens galop og spring bruges når ulven vil hurtigt fremad. 
Hvis man følger et spor over en lang strækning, kan man være heldig at kunne se en jagt og evt. nedlæggelse af byttedyr. Se det er jo spændende viden om ulven. Ved intensiv sporing, kan man ligefrem sige noget om succesraten for ulve, der angriber forskellige byttedyrsarter. 
 
Vi registrerer ved tracking systematisk

På afstande, adfærdsmønster, kort osv.
Ulvetracking Danmark har siden Januar 2013 undersøgt og sporet de danske ulve, når forholdene har været til det. Derudover har vi arrangeret store indsamlings runder i Jylland, på Fyn og Sjælland.
Du kan som frivillig bidrage med dine observationer både ved at kontakte os, men også ved at kontakte Naturstyrelsen direkte.
Frivillige betyder en væsentlig hjælp for forskere og myndigheder og har siden ulvens genkomst til Danmark i 2012 hjulpet med indsamling af data.
Denne skrivelse er også lavet i denne sammenhæng. Så snør støvlerne og tag en kigge tur på grusveje i dit lokal område. Du er velkommen til at deltage i de Nationale ulvedage hvor mange individuelle lokale tager på vandre ture og bidrager med data. 
Hvis du sporer en ulv er det vigtigt at du kun sporer på bagspor. Dvs går i den retning ulven kom fra og det er kun nødvendigt i 3-500 meter. Derefter kan du kontakte ulvetracking Danmark og forklare om dit sporforløb.

 
Film med sporforløb på danske ulve.