ULV I DANMARK – GENETISK ARTSIDENTIFIKATION 2 individer

Genetisk artsidentifikation ulv i Danmark

Formålet med dette projekt er at estimere antallet at ulve tilstede i Denmark fra 2012 og frem til nu vha. DNA analyser.
Dette har vi gjort ved at analysere 145 prøver indsamlet af netværket Ulvtracking.dk som har været og stadigvæk er en af de meget engagerede grupper frivillige som overvåger observationer af ulv i Danmark. 

Efter at prøverne blev modtaget på Statens Naturhistoriske Museum blev al relevant data vedrørende prøverne registreret i vores prøvedatabase, hvorefter prøverne blev undersøge i DNA laboratoriet. Her undergik prøverne en række molekylærbiologiske analyser der resultere i forskellige DNA resultater. De informationer vi i første omgang genererede var DNA sekvenser fra mitokondriet mhp. artsbestemmelse og DNA sekvenser fra kernen mhp. kønsbestemmelse. 

Af de 145 prøver var 1 hår, 1 væv, 1 af ukendt oprindelse, 2 hår/ekskrement, 12 spyt og 128 ekskrement. Og baseret på DNA sekvenserne fra disse prøver fandt vi 93 som højst sandsynligt er ræv, 9-10 som er hjort, 2 som er får, 1 som er får eller ged, 18 som er katte, 20 som er hund, og 2 som er ulv. 
De to prøver som mest sandsynligt er ulv blev endvidere kønsbestemt til at være hanulve. 

Mitokondrie DNA sekvenserne fra ulveprøverne blev sammenlignet med DNA sekvenser fra DCE og DNA sekvenser fra andre internationale studier, dog ingen fra Tyskland, da de ikke er offentligt tilgængelig pt. Baseret på analyserne fandt vi at alle de dansk sekvenser er fra en central europæisk haplotype. Ydermere, pga. variation imellem de danske sekvenser kan vi sige at der som minimum har været 3 forskellige individer i Danmark siden 2012 inklusiv den døde ulv fundet i Thy.

Af Lene Bruhn Pedersen og Christina Næsborg-Nielsen

Center of geogenetics i København

Ulvetracking Danmark vil gerne ønske Lene og Christina tillykke med deres flotte 12 tal for deres grundige rapport. Vi ønsker jer held og lykke i jeres fremtidige arbejdsliv og takker for det rigtig fine samarbejde.

De bedste hilsner Ulvetracking Danmark
Møller 15 Juli 2016

Rapporten kan læses her i sin fulde form. Den er på engelsk og afdækker hvilke områder i Jylland DNA”et er indsamlet i.
FinalBachelorWolfDKjuli2016

 

For al henvendelse vedr: DNA arbejde på Ulve og resultaterne henviser vi til:

Lektor Anders J. Hansen, Center for Geogenetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

e-mail: AJHansen@snm.ku.dk; mobil-tlf: +45 28 75 61 34

For al henvelselse vedr Ulvetracking Danmark og vores arbejdsmetoder kan vi kontaktes på telefon: 42181901 – 40890490

Go sommer..

Publiceret 15.07.2016 kl 20.30

For mere info om statens naturhistoriske museums arbejde med ulv se mere her: 
https://ulveidanmark.ku.dk/ulveforskning/hvordan-undersoeger-man-ulve-dna/

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften