ULVEN FRA ULFBORG – NYE FOTOS AF HOUDINI

Ulven standsede op for fotografering

I den seneste tid er der jævnligt offentliggjort fotos af danske ulve. Ofte er det fotos af ulv på vej fra det ene skovområde til det andet taget af en ihærdig fotograf eller fotos på vildtkameraer hvor en ulv bevæger sig i jævnt tempo på en dyreveksel eller vej. Disse fotos som vi her offentliggør er enestående af flere forskellige grunde. 

Billederne er taget i de lyse timer på dagen, så dette bekræfter at ulven bevæger sig rundt i landsskabet stille og roligt på forskellige tider af døgnet. 
Senere på eftermiddagen dukkede ulven op igen ved det byttedyr som det havde efterladt. Her blev ulven set af 4 nye vidner samme sted.

Derudover er der gennem årene taget spytprøver på en del byttedyr fra danske ulve og således ved vi at de dyr der primært findes og tages dna fra, som viser ulv, er råvildt og dåvildt. Det er dog ikke set tidligere i dansk naturhistorie at fotos af en ulv direkte kan kobles til at ulve står ved byttedyr i de lyse timer. Derfor er de følgende fotos meget sjældne.
Der er taget dna på råbukken som ulven stod og åd af og der er derfor meget høj sandsynlighed for dna dokumentation på individ niveau.

Der er dog ikke så meget at være i tvivl op på de følgende fotos som vi bekræfter ift. lokalitet/art og vurderer: Ulv i Ulfborg området.

Ulv på mark ved Ulfborg

Som noget helt særligt så færdes ulven på dette foto inde midt på en lukket mark med hegn. Dette har vi dog tidligere registreret i vores artilek Ulven fra Karup, som du kan se i vores nyhedsarkiv. Også i artiklen om Karup ulven gik en ulv indenfor i en hegning.

Hvorvidt det er ulven Houdini vil dna undersøgelser fastslå da DNA er indsamlet til analyse.

Disse ulveotos er taget kl 07:15 – Den 18.04.2017

Området blev grundig undersøgt da jægeren i sin kikkert først vurderede at der var tale om at ulven stod og åd af et lam (får) og det var derfor vigtigt ift identifikation af en eventuel nærliggende fåreavler som skulle findes og kontaktes. Det viste sig under den nærmere undersøgelse af fotosted og område at der var tale om et stykke nedgravet råvildt (buk) og jorden på dyret gjorde farven i kikkerten lig et  lam og derved fortolkningen.

Disse fotos afslører en helt bestemt type ulveadfærd. Netop at ulve også graver byttedyr ned og skaber en form fra forrådskammer hvor den så henter kød fra ådslet indtil forrådet er væk.

Bytte gravet ned af ulven
Bytte gravet ned af ulven
Rådyr Buk – nedgravet af ulv

På dette foto kan man tydeligt se at der er forsvundet bløddele og store mængder kød på bukken og der ses en tyderlig opsats (geviret på hannen af råvildt)
Der blev desuden fundet meget tydelige poteaftryk og kadaverrester og muligt nedslagssted. Netop poteaftryk kan ikke stå alene, men i dette tilfælde viser de meget om dyrets størrelse og som i kan se så har den meget store poter.

Poteaftryk nær det nedgravede rådyr
Poteaftryk ved det nedgravede byttedyr
Nedslagssted for det nedlagte rådyr
Pelsrest fra det nedlagte rådyr

Jægeren udtrykker desuden begejstring for oplevelsen med observationen og er glad for at kunne dele den med andre. 

Ulvetracking Danmark vil gerne takke de mange lokale der hjælper med at indsamle data omkring de danske ulve. Der gøres en kæmpe indsats med feltarbejde på dette område, som mange andre bruger i deres videre formidling via oplæg og lignende. Uden jeres indsats var der ikke meget data at formidle.

Det er en enestående indsats.
På vegne af ulvetracking Danmark/ Skrevet og publiceret af Møller 19.04.2017 kl 07:00

Billederne må frit anvendes af pressen med kildehenvisning.

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften