Ulven og antropologerne

Foto: Ulvetracking Danmark repræsenteret ved Kim Møller

Ulvetracking Danmark opfordrer lokale til at hjælpe studerende med eksamensopgaver omkring ulve. 
En gruppe ihærdige studerende har i deres opgave på 3 semester valgt at fokuserer på Ulven i Vestjylland.
Vi kan kun anbefale at du kontakter dem (oplysninger er nederst i denne artikel) såfremt du kunne have interesse i at give dit besyv med. 

Ulvetracking Danmark hjælper alle studerende som har interesse i de danske ulve.

Den polarisede ulvedebat

“Vi er fem studerende fra Antropologi på Københavns Universitet, som er i gang med en feltarbejdsopgave på 3. semester. Vi undersøger, hvordan ulvens tilbagevenden til Vestjylland har påvirket beboerne i Lemvig Kommune.”

Vi oplever, at debatten omkring ulvens tilstedeværelse i Danmark er meget polariseret, hvilket vi blandt andet gerne vil undersøge nærmere. Vi er interesserede i at finde ud af, hvad der skyldes, at netop ulven får så stor opmærksomhed, samt om ulvens genindvandring har ændret de berørte parters oplevelse og brug af naturen.

Vi har forskellige dataindsamlingsmetoder i brug – bl.a. har vi sendt et elektronisk spørgeskema ud i håb om at kunne sige noget generelt om Lemvig Kommunes beboere, men også mere dybdegående metoder som fokusgruppeinterviews (med grupper på 6-10 mennesker der har en samtale/debat om ulvene), individuelle interviews og deltagerobservation (hvor vi tager med beboere, der bruger naturen på bl.a. en løbetur i skoven eller en nat i telt i Klosterheden med spejdere).

Vi håber i sidste ende på at kunne bidrage meningsfuldt til debatten og skabe en form for forståelse mellem de to poler (for og i mod ulve), hvor der lige nu er en stor kløft set fra vores perspektiv. Vi vil altså under huden på ulvedebatten.

Hjælp os med opgaven
Hvis du har lyst til en lille snak om ulve med nogen af os inden fredag d. 23. november 2018, må du meget gerne kontakte Ida Breddam på mail: ida_breddam@hotmail.com eller telefon: 30 28 57 42
Alle meninger er velkomne

Med venlig hilsen
antropologistuderende; Sofie Amalie Olsen, Ida Breddam, Sigurd Rud, Rasmus Holst og Amelia Ahring

Foto: Ulvetracking Danmark repræsenteret ved Kim Møller

Facebook kommentarer

Køb reklameplads og støt driften