Donationer

Ulvetracking Danmark drives på frivillig basis. Vi modtager derfor gerne donationer til det tekniske udstyr som slides ned, samt donationer direkte til driftsomkostninger. Vi modtager også gerne udstyr såfremt du har noget til rådighed som du gerne vil have i brug.

Vi udlåner mange gratis vildtkameraer til lodsejere og disse har typisk en holdbarhed på 12 måneder, så er de slidt op. Derudover har vi en større mængde udstyr som vi anvender i felten. Vi anvender desuden en del udstyr ift. formidling. Kameraerne har flere funktioner, nedenunder forklarer vi i et oplæg hvordan de kan anvendes til at reducere frygten for at miste husdyr og medvirke til at genvinde kontrol over husdyr situationen. Metoden blev fremlagt for de Tyske Ulvekonsulenter, naturstyrelsen og vildtforvaltningsrådet i Danmark i november 2016.

Hvis du vil donere støtte til det frivillige arbejde så kan du donere på vores bank konto. 

Husk at mærke med hvem du er og at det er “donation”. 

Donationer sendes til: 

Jyske Bank:   Reg nr:    7186                            Konto nr:  12170225

Et af vore kameraer som væltes af husdyrene